024 - 323 27 14
info@lukassen.nl

Privacyverklaring / Auteursrecht

Disclaimer Auteursrecht

Lukassen heeft geprobeerd voor de publicatie van afbeeldingen/video/teksten alle rechthebbenden te achterhalen. Mocht u desondanks materiaal tegenkomen, waarvan u rechthebbende bent en u heeft geen toestemming gegeven voor de publicatie ervan, neemt u dan contact op via info@lukassen.nl. Wij zullen per direct naamsvermelding plaatsen of het materiaal verwijderen indien gewenst.

Privacyverklaring

Wie is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Lukassen Produkties VOF, Koningin Julianalaan 20a, 6576 AR te Ooij (hierna ‘Lukassen’) is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.

Lukassen is de Verwerkingsverantwoordelijke als:

– je een evenement/artiest boekt bij Lukassen
– je een ticket voor een evenement koopt en als Lukassen de organisator van dat evenement is.
– je onze website bezoekt;
– je een vraag aan Lukassen stelt of informatie opvraagt bij Lukassen;
– jij je inschrijft voor een nieuwbrief van Lukassen.

Voor bepaalde evenementen is Lukassen niet de organisator, maar een producent/uitvoerder/leverancier. Bij die evenementen is Lukassen de Verwerker voor de organisator en is de organisator de Verwerkingsverantwoordelijke. Lees in dat geval het privacystatement van de organisator.

Welke persoonsgegevens verzamelt Lukassen?

De persoonsgegevens die we van jou verzamelen zijn:
– naam, geslacht, geboortedatum, woonadres en woonplaats
– e-mailadres en/of telefoonnummers
– financiële gegevens zoals bankrekeningnummer en betalingen
– informatie in verband met de diensten en producten die je afneemt
– inschrijvingen voor nieuwbrieven en jouw interesses
– informatie over jouw feedback over Lukassen en evenementen
– alle andere informatie die je mogelijk aan ons verstrekt

Waar komen de persoonsgegevens vandaan?

Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens rechtstreeks van jou of van serviceverleners die voor Lukassen diensten verrichten.

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Lukassen verwerkt jouw persoonsgegevens voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten. Ook als Lukassen er een gerechtvaardigd belang bij heeft kan zij jouw gegevens verwerken. Gerechtvaardigde belangen van Lukassen zijn onder andere het voeren van een goede bedrijfsvoering, promotionele activiteiten en het voorkomen van diefstal en fraude. Lukassen kan jouw persoonsgegevens ook verwerken als dit noodzakelijk is om jou of andere personen te beschermen.

We verwerken jouw persoonsgegevens om de volgende redenen en voor de volgende doelen:

a)       De totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, zoals:
–         het aankopen van een (e-)ticket;
–         het boeken van een evenement/artiest en het verzorgen van het evenement/optreden;
–         het factureren en de financiële afwikkeling van aankopen en bestellingen.
b)      Het verzenden van serviceberichten over evenementen. Serviceberichten (bijv. mail of whatsapp) bevatten informatie over bepaalde events;
c)       Het op goede wijze kunnen uitvoeren van evenementen, zoals:
–         ticket- en toegangscontrole;
–         het verzorgen van specifieke voorzieningen;
–         het ordentelijk (laten) verlopen van evenementen. 
d)      Het uitvoeren van promotionele activiteiten van Lukassen en van partners van Lukassen.
e)      Om Lukassen in staat te stellen om te voldoen aan zijn wettelijke en regelgevende verplichtingen.
f)       Om fraude en andere overtredingen te voorkomen en op te sporen.
g)      Voor servicedoeleinden en om jouw bericht, vraag of verzoek om informatie te kunnen opvolgen.
h)      Voor het behandelen van geschillen en klachten en voor interne controle en bedrijfsbeveiliging.

Promotionele informatie zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

Lukassen gebruikt contactgegevens van bestaande klanten voor het versturen van promotionele informatie per e-mail, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen over het bezochte event of afgenomen dienst of product. Je kunt je voor de mails met promotionele informatie altijd afmelden via de afmeldmogelijkheid die in ieder bericht is opgenomen of door een e-mail te sturen aan info@lukassen.nl.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Lukassen verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of door Lukassen te leveren dienst of tenzij Lukassen daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Lukassen gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De leveranciers van die systemen en Serviceverleners die voor Lukassen diensten verrichten kunnen daardoor ook persoonsgegevens van jou verwerken. Lukassen heeft met deze partijen afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van jouw persoonsgegevens en beveiliging door die partijen.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Lukassen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verzameld. 

Als je een klant van ons bent, bewaren we jouw persoonsgegevens gedurende de overeenkomst die je met ons hebt en daarna nog maximaal 5 jaren. Fiscale regelgeving verplicht ons echter om onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar te bewaren.

Als jij je hebt ingeschreven voor het ontvangen van promotionele berichten of als je als bestaande klant promotionele berichten ontvangt, gebruiken we jouw contactgegevens totdat jij je uitschrijft. Deze uitschrijfmededelingen bewaren we 6 maanden.

Lukassen zal in bepaalde gevallen jouw gegevens langer bewaren als dat wettelijk verplicht is of als langer bewaren nodig is om bijvoorbeeld klachten te behandelen, geschillen op te lossen of om fraude en misbruik te voorkomen.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Lukassen neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen. We gebruiken daarbij de geldende beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident met een hoog risico voor jouw privacy, dan zullen wij jou zo snel mogelijk informeren over het incident.

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

– Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou door Lukassen vastgelegd zijn en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

– Je kunt bezwaar maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten. Je kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing.

– Als je vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over je hebben, dan kunt je verzoeken deze persoonsgegevens te corrigeren. Je kunt ons ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.

– Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen.

Je kunt een verzoek doen of bezwaar maken door een brief of mail te sturen, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van (de voorkant van) een geldig identiteitsbewijs, aan Lukassen Produkties VOF, Koningin Julianalaan 20a, 6576 AR Ooij info@lukassen.nl. Vergeet niet om jouw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat je deze meestuurt.

Vragen en klachten

Als je vragen hebt of meer informatie wilt over het gebruik van jouw persoonsgegevens en jouw rechten, kun jij je wenden tot info@lukassen.nl. Als je niet tevreden bent over de wijze waarop Lukassen met jouw vragen, bezwaren of klachten over jouw gegevens omgaat, kun je een klacht indienen bij Lukassen. Je kunt je wenden tot info@lukassen.nl. Als je ook na jouw klacht nog niet tevreden bent over de wijze waarop Lukassen met jouw gegevens en jouw klacht is omgegaan, kunt je ook een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Meer dan 60 jaar ervaring
Expert in totaalorganisatie
One stop shop voor álle artiesten

The Heart of Entertainment

Lukassen verzorgt boekingen/management van vele topartiesten, bands en acts. Met meer dan 60 jaar ervaring in de evenementenorganisatie kunnen wij je optimaal van dienst zijn en nemen wij graag alle zorgen uit handen.

© 2024 Lukassen | Privacyverklaring / Auteursrecht | Buma